Kadry i płace

W firmach, które zatrudniają pracowników, ważne jest odpowiednie zarządzanie działem kadr i płac. Nasza oferta zawiera:
– prowadzenie akt osobowych pracowników,
– prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych,
– prowadzenie rejestru aktualności badań lekarskich oraz szkoleń,
– prowadzenie rejestru urlopów chorobowych,
– pomoc w sporządzaniu regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy,
– pomoc w sporządzaniu umów o pracę,
– pomoc w sporządzaniu umów cywilnoprawnych,
– prowadzenie rachunków do umów cywilnoprawnych,
– wydawanie świadectw pracy dla pracowników, którzy zakończyli stosunek pracy,
– naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników,
– prowadzenie listy płac pracowników oraz kartoteki wynagrodzeń,
– przygotowywanie raportu odnośnie wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
– naliczanie składek oraz przygotowywanie deklaracji dla ZUS-u,
– reprezentacja Klienta w trakcie kontroli z ZUS-u,
– sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-8B, PIT-11, PIT-4R,
– doradztwo prawne w zakresie zatrudnienia pracowników,
– organizowanie szkoleń BHP dla nowych pracowników,
– przygotowywanie dokumentów w sytuacji rozwiązania umowy.

Biuro rachunkowe w Warszawie

Zapraszamy do kontaktu:

email: kontakt@biuro-rachunkowe-w-warszawie.pl

tel:  223781227

lub pozostawienia swojego e-maila:


Nasi konsultanci niezwłocznie skontaktują się z Państwem, przedstawią szczegóły oferty oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.